Tvättar 2017-08-15T11:17:38+00:00

 Lastbilstvättar i området

Nedan finns en förteckning över de lastbilstvättar som finns i anslutning till Mantorp och Linköping. Vi rekommenderar att din bil är klar för uppställning då du kommer till Mantorp Park.

Vi har en avspolningsplats där man enbart får använda de kemikalier som tillhandahålls av arrangören och vår samarbetspartner Smartab. Eftersom det är 400 bilar anmälda inför årets Nordic Trophy finns det risk för köbildning och då är tiden för avspolning begränsad.


Engströms Lastbilar AB
Roxtorpsgatan 20, Linköping
Tel. 013-25 50 00

Fågelsta Åkeri & Frystransporter
Brahegatan 15, Mjölby
Tel. 0142-36 96 50

Terminalens Servicehallar AB
Linköpingsvägen 4, Mjölby
Tel. 0142-169 54

Rejmes Lastvagnar
Åsbjörnsgatan 1, Linköping
Tel. 013-20 35 00

Tage Rejmes Lastvagnar AB
Granhultsgatan 2, Motala
Tel. 0141-22 96 60