Covid-19 2021-09-15T10:25:29+00:00

Information om våra anpassningar gällande covid-19

Den 29 september 2021 lättas restriktionerna, men vi uppmanar ändå alla som medverkar till att ha respekt för covid-19.

Vi värnar om våra besökare, utställare och personalens säkerhet och vi följer därför de restriktioner som gäller för mässor och marknadsplatser, se bifogad länk.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/max-antal-deltagare-i-sammankomster-och-i-olika-lokaler

Uppmaningen till alla utställare är att tillhandahålla handsprit i sin monter och se till att det finns utrymme så att onödig trängsel inte uppstår. Det kommer även finnas möjlighet för utställare att få sina luncher levererade till sin monter. Alla såna önskemål hanteras direkt av Möllers Sverige.

Det viktigaste är dock sunt förnuft och att följa de tre viktigaste råden:

  • Håll avstånd.
  • Tvätta händerna noga och använd handsprit.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har symtom på sjukdom.